Kampen mot AIDS-epidemien er gjennom innovativ forskning

Hva er HIV? Støttespillere
HIV står for humant immunsviktvirus (fra eng. Human Immunodeficiency Virus) Det er viruset som forårsaker AIDS. Et medlem av en gruppe virus kalles retrovirus, smitter HIV menneskelige celler og bruker energien og næringsstoffene som tilbys av disse cellene til å vokse og formere seg. Aids er en dødelig tilstand hvor immunsystemet svikter og kroppen ikke har noe forsvar mot livstruende, opportunistiske infeksjoner.
Aids.org
Hiv Norge
Klokker
Ure.dk
 
   
Hva er AIDS?  
Aids står for ervervet immunsvikt syndrom ((eng. Acquired Immune Deficiency Syndrome). Det er en sykdom der kroppens immunforsvar brytes ned og ikke er i stand til å bekjempe infeksjoner, kjent som "opportunistiske infeksjoner" og andre sykdommer som kan dra nytte av et svekket immunsystem. Aids er en dødelig, irreversibel diagnose etter det sykdomsforløp man er kjent med fra da hiv-epidemien oppstod på 1980-tallet.  
   
Støtte kampen mot Aids?  
Hvis man ønsker å støtte kampen mot AIDS, er det flere måte man kan gjøre det. En som flere selskaper og personer støtte er Leger Uten Grenser og deres kamp mot AIDS-døden. Vi vet blant annet at Tryggfinans som tilbyr beste forbrukslån har støttet kampanjer mot AIDS.  


Copyright 2012 - ResearchForACure.com